ОГОЛОШЕННЯ
2011-12-15 14:39:11

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення "Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб в село Пляхова" Регуляторний орган - виконавчий комітет Пляхівської сільської ради Розробник документа - 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання. У зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України реформується система справляння місцеви ....

Детальніше